Hulp voor Turkije en Syrië

Begin februari werden Turkije en Syrië getroffen door een vreselijke aardbeving. Er werden heel wat hulpacties op poten gezet. Wat kan jij doen?

Al snel werden heel wat hulpacties op poten gezet door de Genkenaren. We zagen eens te meer wat voor een warme gemeenschap we in Genk hebben. Als stadsbestuur faciliteerden we deze acties waar we konden, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van ruimtes. We blijven in nauw overleg met alle organisaties.

Als stad proberen we ons steentje bij te dragen. We schonken 3.000 euro noodhulp aan Rode Kruis Vlaanderen en 3.000 euro aan het Consortium 12-12. We openden een rouwregister en stuurden op 19 februari drie vrachtwagens met zes wooncontainers met hulpgoederen naar het rampgebied. Op 3 maart vertrokken nog eens tien woonunits vol hulpgoederen.

Er werd reeds voor 450.000 euro aan materiaal ingezameld, goed voor 80 ton aan verzonden hulpgoederen vanuit stad Genk. Er zijn heel wat mensen die willen helpen, dat is mooi om te zien. Momenteel zijn er al veel materiële spullen binnengebracht, vooral financiële hulp is nog welkom.

Op 1 en 15 april organiseren enkele Turkse verenigingen en moskeeën een grote Iftar-avond in de Limburghal. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers in Turkije en Syrië.

Ontdek hier op welke manieren je zelf nog kan helpen.