Nieuws

Het futuristische antwoord op de energiecrisis wordt getest in Genk!

Op het Thor Park in Genk bouwt Energyville aan een ondergronds warmtenet om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen.
Het is uniek in ons land om warmte en koude uit te wisselen via de ondergrond en dus kan dit op termijn een oplossing bieden aan de huidige energiecrisis. Daarnaast bouwt EnergyVille op het Thor Park aan twee testwoningen om nieuwe bouw- en energietechnieken te testen.

Read More

Te gast bij podcast Het Perspectief

Ik was te gast bij podcast Het Perspectief in de studio van Radio GRK.
Samen met Emre en Imran had ik een warm gesprek over mijn passie voor het lokaal besturen, een burgervader zijn voor elke Genkenaar, fusies, het stimuleren en ondersteunen van creativiteit en talent in Genk, het parkeerbeleid dat we in eigen handen gaan nemen om de inkomsten zoveel mogelijk te laten terugstromen naar de Genkenaar, met hart en ziel voor Genk gaan… en een klein beetje politiek

Read More

Waarom ik als burgemeester aan de alarmbel trek

Als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en als lokaal bestuurder, burgemeester van Genk, trek ik aan de alarmbel.

Door de toegenomen inflatie en de stijgende energiekosten staat het water de lokale besturen aan de lippen. Lokale besturen hebben de opeenvolgende crisissen met succes aangepakt, dit is de crisis te veel.

Read More

#9 van mijn 12 werken!

September, de maand dat het academische leven terug op gang komt in Genk.
als 9de van mijn 12 werken, waarmee ik mijn 12 jaar als burgemeester eer, ging ik mee op pad met Oliver, de schoolagent.

Read More

#8 al van mijn 12 werken!

De zomerperiode staat bekend om zijn supertoffe kampen die georganiseerd worden door de jeugdbewegingen. Het was voor mij dan ook meteen vanzelfsprekend om mij in deze periode in te zetten voor deze doelgroep. Zoals je intussen ook al weet ben ik op 18 december 2021 mijn 12de jaar ingegaan als burgemeester van stad Genk. Om dit te vieren gaf ik

Read More

Armoedebestrijding in Genk: Een kansenverhaal

Genk is een stad met veel uitdagingen op het vlak van sociale ongelijkheid, armoede en samenleven. Heel wat mensen missen ontplooiingskansen en kunnen om diverse redenen geen kwaliteitsvol leven leiden.
Het Genkse bestuur is zich bewust van de complexe strijd tegen armoede.
Daar waar we als lokaal bestuur impact kunnen genereren, zetten we in om de (kans)armoede te doen dalen.

Read More

Over Wim

Wim Dries is geboren op 24 maart 1972 en groeide op in Bret-Gelieren, Genk. Hij woont er nog steeds met zijn echtgenote Nele en zijn twee kinderen Viktor en Nore.

Van jongs af aan is Wim zeer geëngageerd in het vrijwilligerswerk. Wim zetelde in de studentenraad, was jarenlang voorzitter van Vlaggendansgroep Symbolica en actief bij de organisatie van de Genker Heidefeesten. Hij zette zich belangeloos in voor vele jongeren en ontwikkelde een interesse voor alles wat met internet, netwerken en techniek te maken heeft.

Genk

Wim inspireert

Een stad besturen doe je niet alleen. Dat lukt alleen maar dankzij de goede samenwerking met collega’s en vele medewerkers. Ik wil daarin een inspirerende rol spelen en zo samen met anderen frisse ideeën creëren en uitwerken.

Wim werkt

Burgemeester ben je 24 op 24 en 7 op 7. Als burgemeester werk ik iedere dag opnieuw met veel goesting voor onze stad en onze Genkenaren. Ik doe dat in Genk, maar ook in Brussel, waar ik mijn netwerk aanspreek om voor de Genkenaar (en bij uitbreiding uiteraard de Limburger en Vlaming) steeds weer het verschil te maken.

Wim Genkt

Iedereen genkt. Ook ik genk dus maar wat graag mee. Dat doe ik bovenal in de vele ontmoetingen met onze inwoners. Deze ontmoetingen geven mij steeds weer de energie om te blijven gaan voor onze stad. 

Contact