#12 van mijn 12 werken!

Zoals je weet ben ik op 18 december 2021 mijn 12de jaar ingegaan als burgemeester van stad Genk. Om dit te vieren gaf ik in januari het startschot van mijn 12 werken.

Waarom? Om een extra steentje bij te dragen, waar nodig een handje te helpen en elkaar opnieuw te ontmoeten.Dat ontmoeten heb ik heel hard gemist in coronatijd. Elke maand steek ik opnieuw de handen uit de mouwen en intussen ben ik aan al aan mijn 12de, dus ook de laatste, werk toegekomen! Deze maand schiet ik te hulp op de eetavond van Genkse vzw’s Open je Hart, Stebo en We For Them.

Op donderdag 22 december vond deze warme actie plaats. Ik zeg uitdrukkelijk “warm” want de opbrengsten van deze avond gaan naar De Warmste Week. Zoals je weet is De Warmste Week dé solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 19 tem 24 december. Het centrale thema dit jaar is kansarmoede. Jammer genoeg wordt 1 op de 8 Vlamingen geboren in kansarmoede. En dat is veel, te veel. Daarom vlamt VRT dit jaar tegen kansarmoede.

In Genk zetten we ook sterk in op dit thema, mede dankzij de steun van honderden vrijwilligers die actief zijn op het veld om deze doelgroep te bereiken. Vzw’s Open Je Hart en We For Them zijn hiervan sterke voorbeelden. De Pionier in Zwartberg, het vroegere jeugdhuis, is gevormd tot de uitvalsbasis van onder andere deze twee verenigingen. Samen met andere verenigingen, buurtopbouwwerkers, wijkbewoners,… hebben ze als doel om zoveel mogelijk Genkenaren te bereiken die hun steun kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben deze verenigingen ook meegedaan aan het project Burgerbudgetten en subsidies ontvangen van het stadsbestuur om hun werking te versterken. Het centrale uitgangspunt van het Burgerbudget is dat burgers voorstellen indienen voor hun buurt, wijk of stad en later ook zelf aan de slag gaan om deze projecten te realiseren. De thema’s waarvoor je een project kan indienen zijn: talentontwikkeling, armoede & sociale ongelijkheid, duurzaamheid & klimaat.

Op donderdag 22 december sloegen de buurtopbouwwerkers van Stebo de handen in elkaar met de vrijwilligers van Open Je Hart en We For Them om een gezellige eetavond te organiseren ten voordele van De Warmste Week. De ideale gelegenheid om ook mijn bijdrage te leveren aan dit team en de handen uit de mouwen te steken als burgemeester. Dit samen met een 15-tal gedreven vrijwilligers! Ik hielp de vrouwen onder andere mee in de keuken met het voorbereiden van enkele maaltijden: groenten snijden voor de slaatjes, heerlijk gekruid gehakt bakken,… Ook de zaal moest klaargezet worden, ook daar kwam mijn hulp ook goed van pas.

 

 

 

 

 

 

 

Alles stond op tijd klaar en in totaal hebben er 60-tal mensen genoten van de verschillende heerlijke maaltijden. Als burgemeester kan ik alleen maar trots zijn dat Genk bruist van behulpzame en solidaire bewoners die in hun vrije tijd zulke warme acties op poten zetten. Het werk dat deze vrijwilligers leveren is van onschatbare waarde, waarvoor ik enorm dankbaar ben!