“Wim, waarom draag je altijd die gekleurde pin?”

Dat is een vraag die ik regelmatig mag beantwoorden. En elke keer met veel overtuiging omdat ik geloof in het verhaal achter deze pin, namelijk het verhaal van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

Naast burgemeester zijn, ben ik ook voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (ook wel gekend als VVSG). Hierbinnen hechten we veel belang aan de verbinding tussen deze agenda en de Vlaamse steden en gemeenten. De vraag die we ons stellen is vooral: “Hoe kunnen de SDG’s geïntegreerd worden in het gemeentelijk beleid?” Om hierop te kunnen antwoorden, moet je volgens mij, eerst overtuigd zijn van deze doelstellingen. Van zodra je overtuigd bent, is de tweede stap om dit letterlijk en figuurlijk onder de aandacht te brengen bij de mensen. Alertheid opwekken, maar vooral nieuwsgierigheid. Waarom draag ik deze pin? Omdat ik wil dat jij er mee over nadenkt. Omdat we dit globaal verhaal eerst lokaal moeten aftoetsen.

The global only exists by the generosity of the local


Koen vanmechelen

Wat zijn de SDG’s nu eigenlijk? 17 thema’s, 17 doelstellingen die de wereld zich stelt om tegen 2030 te bereiken. Deze Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals zijn universeel en gelden voor alle landen. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit verhaal te zetten. Met dit schrijven wil ik jullie elke keer verassen met de vertaling van deze doelstellingen op lokaal niveau.

17 thema’s

17 doelstellingen

17 oktober

17 oktober staat voor de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. “Het beëindigen van armoede overal en in haar vormen” is duidelijk een kerntaak binnen de SDG’s aangezien dit thema als 1ste doelstelling wordt beschouwd op de agenda. Ook in Genk is het armoedebeleid een grote speerpunt.

Lees hieronder


Bron: Het Laatste Nieuws

Dit jaar is het thema in Genk ‘onderbescherming’. De afgelopen twee weken verenigden heel wat Genkse organisaties zich om zoveel mogelijk mensen in te lichten over het VT-statuut, waarmee je recht hebt op heel wat voordelen en kortingen.

Schepen Ria Grondelaers, bevoegd voor Sociaal Welzijn: “Mensen met financiële moeilijkheden weten vaak niet waarop ze recht hebben, en ook niet tot welke instantie ze zich waarvoor moeten richten. Daarom organiseren we samen met Campus O³, vzw De Sfeer, CAW Limburg, CM, De Voorzorg en LM Plus de afgelopen twee weken zes halve zitdagen, verspreid over Genk, waarop alle projectpartners aanwezig waren om hun dienst- & hulpverlening dichter bij de mensen te brengen en hen op de hoogte te stellen van hun sociale rechten.”

21,8% van de Genkenaren heeft VT-statuut

Onderbescherming is één van de grote uitdagingen waarmee sociale hulp- en dienstverlening geconfronteerd wordt. Een effectief armoedebeleid ontstaat maar wanneer de genomen sociale beleidsmaatregelen hun beoogde effect bereiken. Via dit laagdrempelig initiatief van zitdagen in de wijken en dankzij de medewerking van een 25-tal Genkse verenigingen, hebben we heel wat Genkenaren dichter bij het maximaal uitputten van hun sociale rechten gebracht.

De witte lakens worden uitgehangen in het teken van ‘onderbescherming’. De strijd tegen armoede wordt ook dit jaar aangeknoopt in onze stad.