De CIFAL Flanders summer academy

Er werden een aantal inspirerende sprekers aan het woord gelaten in een zomers panelgesprek.

Ikzelf nam deel aan het waarin besproken werd waarom beleidscoherentie bijdraagt aan het bouwen van een solide basis voor duurzame ontwikkeling.

Die beleidscoherentie zorgt ervoor dat beleidsmaatregelen in lijn zijn met de bredere visie van de SDG’s. Het stimuleert holistische benaderingen van ontwikkeling die rekening houden met sociale, economische en ecologische dimensies, wat essentieel is voor het creëren van een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Maar waarom is dat werken aan verduurzaming zo belangrijk voor mij als burgemeester?

Klimaatverandering en milieuproblemen zoals luchtvervuiling, waterverontreiniging en verlies van biodiversiteit hebben wereldwijd een enorme impact. Als burgemeester heb ik de verantwoordelijkheid om mijn stad te beschermen tegen de negatieve gevolgen van deze problemen en bij te dragen aan wereldwijde inspanningen om het milieu te behouden.

Duurzaamheidsinitiatieven kunnen de leefbaarheid van steden aanzienlijk verbeteren. Door de luchtkwaliteit te verbeteren, groene ruimtes te creëren en duurzame mobiliteit te bevorderen, draag ik bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van mijn stad.

Veel duurzame initiatieven brengen ook economische voordelen met zich mee. Investeringen in groene technologieën, hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur kunnen nieuwe zakelijke kansen en banen creëren, waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd.

Duurzaamheid gaat hand in hand met langetermijnplanning. Het nemen van beslissingen die gericht zijn op duurzaamheid zorgt voor stabiliteit en veerkracht op de lange termijn, zelfs in het licht van veranderende omstandigheden.

Veel steden hebben zich gecommitteerd aan internationale overeenkomsten en doelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de SDG’s en het Klimaatakkoord van Parijs. Als burgemeester speel ik een rol in het nakomen van deze verplichtingen en het tonen van leiderschap op het wereldtoneel. Naast deze verplichtingen zet Stad Genk ook in op partnerships op EU en mondiaal vlak. Samenwerking is een van de belangrijke factoren voor het realiseren van de SDG’s.

Het bevorderen van duurzaamheid kan de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten. Burgers voelen zich vaak gemotiveerder om deel te nemen aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst voor henzelf en toekomstige generaties.

Steden die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid trekken vaak innovatieve bedrijven, investeerders en talent aan. Kijk maar naar onze THOR-site, nu al een voorbeeld op vlak van duurzame bedrijven die inzetten op een betere toekomst.

Kortom, als burgemeester heb ik de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op de toekomst van mijn stad en de wereld als geheel door te werken aan verduurzaming. Het gaat niet alleen om het beschermen van het milieu, maar ook om het creëren van een betere levenskwaliteit voor de Genkenaren en het bevorderen van een veerkrachtige en welvarende gemeenschap.