Hoog bezoek aan de tuinen van Waterschei

Voor de wandelaars en bewoners in Waterschei was het op deze zonnige voormiddag een aangename verrassing op hun wandeling. Koning Filip bezocht namelijk de Stiemerbeekvallei en de Tuinen van Waterschei.

Het was de ideale gelegenheid om Koning Filip de meervoudige waarden van Genkse biodiversiteit en natuur toe te lichten en te tonen hoe deze diverse waarden heel concreet kunnen zijn. De ecologische, de ‘nuttige’ en de sociale dimensie aan deze natuurwaarde geven in Genk de uitdaging met zich mee om een goede balans te vinden.

Hier in Genk komt de natuur namelijk heel dichtbij de mens. Dat maakt het moeilijk om de balans te maken tussen pure natuur, gebruiks-natuur en cultuur-natuur. Met de veelbelovende plannen in de Stiemerbeekvallei en de Tuinen van Waterschei zijn we deze balans aan het realiseren.

Tot voor kort was de Stiemerbeekvallei een haast vergeten en voor nog velen een onbekend gebied tussen de wijken die onderling erg verschillend zijn.
De huizen staan met de ‘rug’ naar dit terrein. Door alle betrokken partijen rond de tafel te brengen en verschillende bevolkingsgroepen mee te nemen van bij het begin, brengen we een gebalanceerde visie in stelling met een gezonde en nuttige stadsnatuur voor iedereen.

De vallei gaan we ontwikkelen als een ‘centraal park’, een groene long met ruimte voor mens, natuur en water.

De valleirand aan de Stalenstraat zal een inspiratie en een revitalisering van de handelsstraat zijn, met de Stiemer als een zachte verbinding tussen Thorpark en de Stalenstraat.

De valleirand André Dumontlaan, aan de Stiemerhub dient als verbinding tussen mens en natuur.

De valleiroute zal een ruimtelijke verbinding zijn tussen stad en vallei. Deze wandel- en fietsroute zal uitnodigen tot een gevarieerde beleving die bijdraagt tot een switch in de mobiliteitscultuur.

Voor de Stiemerbeek, een natuurlijke waterloop die ontspringt op de steilrand van het Kempisch plateau en door de diep ingesneden vallei dwars door Stad Genk loopt, is het de bedoeling om het natuurlijk watersysteem zoveel mogelijk te herstellen.
Zo wordt er gewerkt aan meer hemelwater ter plekke te houden en in de wijken, minder riolering en dus minder overstorten op de beek. Project Aquafin zet in op de technische optimalisatie. Ze zijn er momenteel als noodoverlaten gebouwd zodat bij hevige regenval er geen afvalwater mengt met het propere stiemerwater en ook zodat er geen proper water weer naar de collector loopt en in de rioolwaterzuiveringsinstallatie toekomt. In fase 2 zal de overstortconstructie vervangen worden.

We gaan voor een propere Stiemerbeek en een meer toegankelijke natuur voor de buurtbewoners zonder de natuur in verdrukking te brengen.

In het najaar van 2023 starten de werken aan de Tuinen van Waterschei.

Geprikkeld om meer te weten te komen? Bekijk dan zeker hier het Masterplan voor de Stiemervallei:
https://www.genk.be/file/download/20636/1E9F46560EAC32318951781B34CC3CB3