Beloofd is beloofd!

Beloofd is Beloofd

De bestuursperiode van de gemeentebesturen is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de beloftes die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt werden? Het Laatste nieuws zoekt het ook de komende weken voor elke Vlaamse gemeente uit.

Ook Genk werd onder de loep genomen. Je kon het verslag lezen op zaterdag 14 mei 2022 in HLN.

30 procent minder armoede tegen 2025

IN UITVOERING

De armoedecijfers in Genk behoren tot de hoogste in Vlaanderen. Het thema is dan ook de rode draad doorheen het beleidsplan. «We zetten sterk in om mensen te helpen, maar we willen hen ook activeren omdat we ‘werken’ nog altijd zien als de beste manier om uit de armoede te raken.» Het aantal geboortes in kansarme gezinnen vormt een belangrijke indicator voor het bestuur. «In 2016 ging dit nog over 29,9 procent, terwijl dat vandaag 23,2 procent is, een daling van meer dan 20 procent », zegt burgemeester Wim Dries.

Ontwikkeling Stiemervallei

IN UITVOERING

De afgelopen jaren startte de stad heel wat projecten op, zoals de aanpak van de overstorten die de waterkwaliteit van de Stiemerbeek negatief beïnvloedden en de Stiemerhub in de André Dumontlaan. «De komende drie jaar blijven we investeren, zoals in het mooie project ‘De Tuinen van Waterschei’ en de verdere uitwerking van de Valleiroute.» Eind april organiseerde de stad een internationaal congres, waarbij de Stiemervallei als goed voorbeeld in Europa gebruikt werd voor de aanpak van een groenblauwe ader door een stad.

Schoolverlaters aanpakken

IN UITVOERING

Genk zit in de top drie van Vlaamse steden met de meeste schoolverlaters. De stad werkte daarom met de lokale scholen het actieplan ‘Iedereen Slaagt’ uit. «Dat vertrekt vanuit het gegeven dat ‘Nederlands vanaf 0 jaar’ heel belangrijk is en waarbij we samen met Kind en Taal al voor de start van het kleuteronderwijs belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van kinderen», legt Dries uit. «We werken al in de basisscholen, maar onlangs hebben we dat project verbreed naar de middelbare scholen. » In 2017 kende de stad 21,2 procent vroegtijdse schoolverlaters in het secundair onderwijs. Dat was in 2020 nog 14,6 procent, toch een daling van meer dan dertig procent.

 

Nieuwe bedrijven naar de stad halen na het Forddrama

UITGEVOERD

Duizenden Genkse jobs gingen verloren met het einde van Ford Genk. Nu blijkt een herontwikkeling van een grote site als die van Ford Genk uniek in ons land. «Op 1 januari 2016 werd Vlaanderen eigenaar van het terrein. Vandaag is het terrein herbestemd en opent het ene nieuwe bedrijf na het andere de deuren op dit terrein», weet Dries. «Het ondernemen op zich is in onze stad ook erg gestegen. Van 3.400 ondernemingen in 2012 naar 4.805 ondernemingen nu. We voeren een actief economisch beleid om ondernemerschap te stimuleren en zullen dat blijven doen.»

Jaarlijks 50 jongeren extra aan het werk krijgen

IN UITVOERING

Het blijft voor Genk een uitdaging om de werkzaamheidsgraad te verhogen. «De afgelopen jaren is die gestegen van 55 procent naar meer dan 60 procent, maar dat blijft nog onder het Vlaams gemiddelde. Maar ook al is de werkloosheidsgraad de hoogste van Limburg, nooit eerder heeft Genk zo’n laag aantal werklozen gehad als nu. Specifiek bij jongeren onder de 25 jaar bedroeg de werkloosheid begin 2021 nog bijna 18 procent en was die eind 2021 gedaald naar naar 11,8 procent.»

 

Extra camera’s tegen zwerfvuil

UITGEVOERD

Een propere stad bleek prioritair in het meerjarenplan. «Sterke sensibilisering om het gedrag te wijzigen bij mensen, wat tot minder zwerfvuil leidt, is cruciaal», meent Dries. «In 2019 installeerden we vijftig vaste camera’s en werken we met tien mobiele camera’s om overlast en zwerfvuil in het bijzonder tegen te gaan. We zien dit ook in het aantal GAS-boetes, dat specifiek voor afval vervijfvoudigde van minder dan 80 naar 440 boetes in 2021. Toch investeren we jaarlijks nog drie miljoen euro in het proper houden van onze stad.»

 

Inwoners met psychische problemen sneller bereiken

UITGEVOERD

En of er noodzaak is aan geestelijke gezondsheidszorg in Genk. Het Kruispunt geestelijke gezondheidszorg is een platform waar elke maandagvoormiddag een vrij toegankelijke zitdag was. «Gemiddeld zaten daar tien mensen per voormiddag, grote vraag dus. Daarom werd in 2021 beslist om het aantal zitdagen uit te breiden met de woensdagnamiddag.» Het toont de nood qua geestelijke problemen aan. «Binnen de netwerkorganisatie ligt dan ook op tafel om de werking ervan de komende jaren nog verder te professionaliseren en het aanbod zo mogelijk nog uit te breiden.»

 

Shoppen in de kern versterken

IN UITVOERING

Genk trekt al jaren de kaart als shoppingstad. «Ons commercieel plan is bijna rond. Met dit plan en een sterk centrummanagement willen de toekomst aankunnen. Verder investeren we in de vergroening van ons centrum door een stadsbos op de Grote Markt aan te leggen en helpen we de ondernemers om de combinatie tussen fysiek en digitaal winkelen voor hen mogelijk te maken.» Voor wat Shopping 2 betreft, ondersteunt de stad een scenario-onderzoek naar de nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkeling. Eind 2022 zou hierover meer duidelijkheid moeten zijn.

 

Meer groene energie

IN UITVOERING

In 2018 lanceerde Genk ‘Iedereen Producent’ met als doel massaal groene energie te produceren. «Hoewel we voor zonne- en windenergie het beste scoren in Limburg blijven we acties opzetten om mensen en bedrijven aan te zetten te investeren in eigen productie.» Zo is er in Genk-Zuid nog capaciteit om meer windmolens te plaatsen, maar is er nog geen akkoord met minister Demir. «Hierin voorzien we ook twee windmolens voor de stad zelf, waarbij we in overleg met burgers en bedrijven naar een coöperatief model willen gaan.»

 

Inwoners massaal op de fiets

IN UITVOERING

De laatste cijfers van de Stadsmonitor tonen aan dat het aantal fietsverplaatsingen in Genk in stijgende lijn zit. Heel concrete cijfers heeft de stad niet, maar ondertussen zeggen ook tien scholen toe om deel te nemen aan een beloningssysteem voor wie met de fiets naar school gaat. «We trekken daarvoor meer dan 200.000 euro uit. Genk werd recent genomineerd als fietsstad en eind mei weten we of we in de prijzen vallen. We willen de mensen vooral laten fietsen via zachte maatregelen. Het fietsnet, de fietsbibliotheek voor volwassenen, de fietsbib voor kinderen, een fietsschool voor volwassenen, het fietsexamen, beloningsacties in de scholen, mobiele fietsenstallingen op events en bedrijven aanmoedigen om deel te nemen aan het pendelfonds.»

CONCLUSIE HLN

Dat Genk hard werkt om de ‘onvoldoendes’ op hun rapport weg te werken, is een feit. Armoede, werkloosheid, en schoolverlating is minder slecht dan voorheen. Oppositiepartij N-VA benadrukt dat Genk nog steeds het vierde hoogste armoedecijfer van alle centrumsteden kent. Meer dan ooit trekt Genk de kaart als groene stad nadat het vooral het centrum volgoot met beton. Als men binnen dit en 10 jaar een groen centrum heeft én een ommezwaai ziet in de algemene hoeveelheid beton, is het omdat deze meerderheid in actie schoot. «Maar het vernieuwde parkeerbeleid was de slechtst mogelijke reclamecampagne als shoppingstad», klinkt het bij N-VA.