Met VVSG op high-political forum van United Nations

In New York stelde ik als voorzitter van VVSG het eerste Vlaamse SDG-rapport voor.

We willen gemeenten wereldwijd inspireren om de SDG’s te gebruiken als strategisch beleidskader en in te zetten op duurzaamheidsmonitoring. Want de SDG’s zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn. Het is belangrijk om de lokale stem te blijven meenemen in SDG-strategieën op alle beleidsniveaus.

Sinds 2015 ondersteunt VVSG steden en gemeenten met tools om de doelstellingen in hun eigen beleid te integreren. Twee op drie Vlaamse gemeenten heeft zijn beleidsdoelstellingen al opgesteld in lijn met de SDG’s.

In New York mocht ik het eerste Vlaamse SDG-rapport gaan voorstellen, opgesteld door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Voornaamste conclusie is dat het op vlak van armoedebestrijding en ongelijkheid de goede kant uitgaat en dat meer open ruimte creëren een grote uitdaging blijft.

Minstens 65% van het succes van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) hangt af van de inzet van provinciale en lokale besturen. De klimaatverandering, de inflatie, de oorlog in Oekraïne en de druk op de budgetten maken het des te belangrijk om nu werk te maken van duurzame ontwikkeling. De provincies, steden en gemeenten vertolken daarin een cruciale rol. We worden wereldwijd gelauwerd als pioniers in de lokale vertaling van de SDG’s.

Om de SDG’s uit de Agenda 2030 te behalen, is het cruciaal dat de lokale en provinciale besturen in Vlaanderen hun rol blijven invullen. Het SDG-rapport toont ook de noodzaak aan om meer gegevens te verzamelen en beschikbaar te maken. In Vlaanderen kunnen besturen een beroep doen op databronnen zoals de Gemeente-Stadsmonitor, provincies.incijfers.be en de SDG-monitor. Ondanks de rijkdom aan data, zijn er voor  een heel aantal SDG’s weinig gegevens beschikbaar, of ze zijn te algemeen.”

Meer informatie kan je hier lezen.