Genkse kansarmoedecijfers blijven dalen

Het Genkse kansarmoedecijfer daalt voor het derde jaar op rij en duikt onder de 20 procent.

Maar er zijn ook aandachtspunten, zoals de complexe armoedesituatie waarin heel wat kinderen opgroeien. Dit alles blijkt uit het meest recente rapport ‘Gezinsinkomen & (kans)armoede’ van het Vlaams agentschap Opgroeien. Het focust onder andere op hoeveel kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen en hoeveel kinderen en jongeren in (kans)armoede opgroeien.

Genk kan, na een gunstig rapport vorig jaar, opnieuw goede resultaten voorleggen. In tegenstelling tot heel wat andere centrumsteden daalt het kansarmoedecijfer in onze stad voor het zevende jaar op rij: van 29,9% in 2016 naar 19,7% in 2022. Ten opzichte van 2021 daalde het cijfer met 1,2 procentpunt. Daarmee zijn we de tweede sterkste daler: enkel Leuven deed beter, met een daling van 1,8 procentpunt. Ook het algemene armoedecijfer voor de wijken daalt; tot 20,4% in 2022.

Dit wijst erop dat onze inspanningen rond thema’s als onderwijs, tewerkstelling, wonen, vrijetijdsbesteding, zorg en gezondheid hun vruchten afwerpen. Anderzijds heeft onze stad nog steeds één van de hoogste armoedecijfers in Limburg en mogen we dus niet blind zijn voor de problemen die er zijn. We denken bijvoorbeeld aan kwetsbare kinderen, volwassenen en gezinnen die niet op eigen kracht uit hun armoedesituatie geraken, maar evengoed aan burgers die risico lopen op armoede. Meer dan ooit werken onze stadsdiensten – samen met de scholen, lokale verenigingen en armoedeorganisaties – aan een buurtgerichte armoedeaanpak waarbij we inzetten op preventie en begeleiding, maar ook rekenen op de verantwoordelijkheid van de burger.

We hebben de afgelopen jaren achtereenvolgende crisissen het hoofd moeten bieden en merkten dat er opvallend meer mensen kwamen aankloppen voor hulp. Daarom hebben we extra ingezet op ondersteuning en vroege opsporing van probleemsituaties. Zeker op vlak van energie hebben we veel maatregelen genomen, met eigen Genkse initiatieven, maar ook met energiescans, infosessies en extra zitdagen om mensen wegwijs te maken in de maatregelen van andere overheden.

Meer informatie: www.genk.be/genkse-kansarmoedecijfers-blijven-dalen.