Werken aan de Evence Coppéelaan gaan van start

Deze verharde weg maakt plaats voor een groene verbinding tussen centrum en C-mine. In de nieuwe plannen wordt alle autoverkeer samengebracht aan één zijde zodat er meer ruimte vrijkomt voor fietsers, voetgangers en water- en groenvoorzieningen. Ook het parkeren wordt gebundeld in enkele compacte parkeerzones. Verschillende pleinen over de rijweg heen moeten zorgen voor een betere oversteekbaarheid voor fietsers en wandelaars en het (be)leven langs de weg aangenamer maken.

Met de heraanleg van de weg wordt ook de riolering aangepakt en worden er hemelwatervoorzieningen ingepast. In functie van het eerste, het riool, zal er over de volledige lengte van het traject een zogenaamd gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Hierdoor worden afval- en regenwater apart opgevangen. De hemelwatervoorzieningen zijn plaatsen waar regenwater verzameld wordt en de kans krijgt om in de grond te sijpelen.

De werken duren ongeveer 250 werkdagen, dus worden eind 2024 afgerond.

De totaalkost wordt geschat op 5 miljoen euro waarvan stad Genk 1 miljoen euro voor haar rekening neemt. Het overige bedrag wordt gesubsidieerd door Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en Departement Omgeving.