De ‘groene bak’ bak komt vanaf 2024 terug

Vanaf 2024 kunnen Genkenaren opnieuw de groene container aanvragen voor hun GFT-afval.

Dit voor 60 euro per jaar, voor een tweewekelijkse ophaling. Alhoewel de tevredenheid in Genk over Optimo lichtjes stijgt, wil een meerderheid van de Genkenaren de grote groene container terug. “We hebben dit signaal duidelijk begrepen, dus de ‘groene bak’ komt terug,” klinkt het in koor bij Wim Dries en Alessandro Cucchiara.

Limburg.net, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, heeft in januari 2022 op de meeste plaatsen in onze provincie Optimo ingevoerd. Dit is een uniek project waarbij vijf afvalsoorten voortaan opgehaald worden in aparte zakken. Na één jaar blijkt dat de vooropgestelde doelstelling betreffende zowel de afvalcijfers als CO2-reductie worden gehaald.

Onder meer Genk engageerde zich in een proefproject om de GFT-container (tijdelijk) weg te nemen en te vervangen door de optionele bruine tuinbak, om zo een optimale sortering te garanderen. Hoewel Limburg.net positieve tevredenheidscijfers kon voorleggen uit de meeste gemeenten, bleef in Genk de heimwee naar de groene container erg groot.

Grote vraag naar GFT-container

Burgemeester Wim Dries: “De invoering van Optimo veroorzaakte heel wat dynamiek in onze stad. Hoewel we geloven in de principes van Optimo, steeg het draagvlak niet zoals gehoopt en bleek de afschaffing van de GFT- container voor heel wat Genkenaren toch een brug te ver. In heel wat gemeenten bestond de GFT-container niet vóór de invoering van Optimo, in andere is de GFT-container wel gebleven, in Genk dus niet. Gedurende het hele traject hebben de betrokken partners het project regelmatig geëvalueerd, onder meer met tussentijdse bevragingen.  In de laatste bevraging hebben we zowel online als offline gepolst naar de tevredenheid. 2.200 Genkenaren hebben deze ingevuld. Bij de offline respondenten wilden 70% de gft-container terug. Bij de online respondenten was dit maar liefst 90% van de respondenten.”

Andere redenen die werden aangehaald voor de ontevredenheid, waren onder meer dat de zakken worden opengescheurd door dieren. “Dat zorgt voor heel wat afval en geuroverlast in onze wijken, daar is niemand blij mee,” beaamt schepen van Wonen en Wijken, Alessandro Cucchiara. “Wij strijden hard voor propere straten. De manier waarop we afval ophalen, moet ook in dit kader passen. Daarnaast zijn wij een stad waarin participatie erg belangrijk is. Beleid voeren doen we niet alleen als bestuur, maar samen met de Genkenaar. De inwoners zijn duidelijk niet tevreden, daarom pakken we dit aan.”

Korting

“Optimo biedt heel wat voordelen: voor je afvalfactuur, voor het milieu én voor de mobiliteit,” vult burgemeester Dries aan. “Zeker voor wie goed sorteert en afval vermijdt, is de afvalfactuur goedkoper geworden. Sinds Optimo betalen alle Genkenaren 20,3 euro minder. Toch mogen we niet blind zijn voor de verzuchtingen van een meerderheid van de Genkenaren. Hen geven we daarom de mogelijkheid om opnieuw een groene GFT-container te huren vanaf 2024. Dit kost normaal 80 euro voor de gebruiker, maar stad Genk biedt een korting van 20 euro. Voor een twee-wekelijkse ophaling, betaalt een gebruiker dus 60 euro per jaar. De gele en groene zak blijven ook bestaan voor zij die geen apart abonnement willen gebruiken. We hopen dat we onze inwoners tegelijkertijd ook bewust kunnen maken over de gevolgen van storten van tuinafval en etensresten achter in hun eigen tuin, op andere percelen of in de natuur. Want deze illegale storten hebben een sterke aantrekking op onder meer ratten en everzwijnen. Zeker in het geval van de everzwijnen zien we op heel wat plaatsen een directe relatie met afval.”

Meer info: www.limburg.net/optimo.