Optreden tegen roekeloos rijgedrag

Stad Genk gaat de extreme overlast van voertuigen nog beter aanpakken.

Hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag, een fenomeen dat bij het begin van de lente steeds vaker opduikt. Stad Genk neemt nieuwe maatregelen in samenspraak met Politie Carma en het Limburgse parket om de overlast nog beter tegen te gaan.

De voertuigen van roekeloze bestuurders kunnen als preventieve maatregel van de openbare weg gehaald worden en bestuurlijk in beslag genomen worden voor een periode van 10 tot 15 dagen. Ook werd het toepassingsgebied van de maatregel uitgebreid met onder andere het met opzet laten slippen van een voertuig, op de achterste wielen rijden met quads, bromfietsen en moto’s en extreem ordeverstorend geluid.

Via deze maatregelen zetten we nog sterker in op verkeersveiligheid.

Meer te weken komen kan hier.