CO2 uitstoot in Genk met bijna 24% gedaald

De CO2 uitstoot in Genk is met bijna 24% gedaald. We zijn de beste Vlaamse centrumstad van de klas.
We mogen bijzonder trots zijn dat we deze klimaatdoelstelling als enige Vlaamse centrumstad behaald hebben. In 2008 engageerde stad Genk zich als één van de eerste steden in Vlaanderen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2020.

De volgende stap is 40% CO2-reductie tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze cijfers te behalen – en de beste van de klas te blijven – werken we nauw samen met kennisinstellingen zoals EnergyVille. We zijn ook bezig met de lijnen voor de toekomst uit te tekenen, dit onder de noemer ‘GeenKool’. Zelf energie opwekken, zal daarin een grote rol spelen. In 2020 werd in Genk een derde van de verbruikte energie in de stad zelf opgewekt.

Naast de inspanningen om CO2 te reduceren, stomen we onze stad ook klaar voor de toekomst. We weten dat er meer hittegolven zullen komen en dat regenbuien schaarser maar intenser worden. Daarom werken we aan de vergroening van Genk.

Meer leren? Neem een kijkje op de website van stad Genk.