It takes a whole city to raise a teenager

Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse editie van de Gestelde Lichamen plaats op C-mine.

C-mine was de inspirerende plek bij uitstek voor deze avond, die traditiegetrouw in het teken staat van de belangrijke uitdagingen waar onze stad voor staat.

Voor 2023 vatten we dat graag samen in de leuze: ‘It takes a whole city to raise a teenager’.

Jongeren dus: ze hebben niet alleen de toekomst, ze zijn het. Daarom alleen al verdienen ze alle aandacht.

Makers van morgen

Het idee om het belang van jongeren en tieners te onderstrepen en hen ook echt te betrekken bij de avond, kwam er twaalf jaar na de editie waarin jonge kinderen centraal stonden. Die heette ‘It takes a whole city to raise a child’. Het gaat in zekere zin dus over dezelfde mensen, maar niet over dezelfde doelgroep. Want de jongeren die vandaag centraal staan, zijn een goed decennium ouder én wijzer. Ze hebben ondertussen een rugzakje vol bagage en ervaring, opgedaan op school, thuis, in onze verenigingen en sportclubs, en op zoveel andere plekken in onze stad. Ze komen nu stilaan op een belangrijk kruispunt in hun leven terecht, waarop ze belangrijke, levensbepalende keuzes zullen maken. In de eerste plaats voor henzelf, maar onrechtstreeks en rechtstreeks dus ook voor de hele samenleving. Want zij zijn onze leerkrachten, onze ondernemers, politici, verzorgers, kortom, onze makers van morgen.

19.439 x groei

Met bijna 20.000 zijn ze, de Genkenaren tussen 0 en 25 jaar, en het zou onrespectvol zijn om het over hen te hebben zonder hen te betrekken. Wie zijn wij als jonge veertigers of vijftigers om te weten wat er effectief leeft bij, tussen en in onze jongeren, ook al hebben we misschien zelf kinderen uit de doelgroep.  Voorafgaand aan deze avond hebben we workshops met een twintigtal Genkse jongeren georganiseerd, en daarbij hebben we hun vragen gesteld over drie belangrijke thema’s: onderwijs, arbeidsmarkt en de toekomst. Daarnaast gaven 11 Genkse jongerenorganisaties en hun achterban aan wat volgens hen risicofactoren zijn en hoe we die kunnen counteren met beschermende factoren. Daar valt vooral het belang van positivisme op: wie zich thuis voelt, gerespecteerd weet, zijn talenten kan ontwikkelen, wie positieve aandacht krijgt, die groeit. Kansen zijn daarbij essentieel: hou alle jongeren vast, laat niemand vallen, zorg voor passend onderwijs en zorg voor een warme plek voor iedereen. In Genk is enorm veel expertise aanwezig op dat vlak. Als we de krachten bundelen, zijn we tot grootse dingen in staat.

Podium

Jongeren maakten ook actief deel uit van het programma van de Gestelde Lichamen 2023. Niet alleen deden ze aan bijdrage aan het verwelkomen van de aanwezigen, ze kregen ook een rol van betekenis op het podium. Ze namen actief deel aan zetelgesprekken met moderator Samira Bedraoui, ooit nog ‘burgemeester voor 1 dag’, en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Schoven ook aan bij de gesprekken: vertegenwoordigers uit het onderwijs, het jongerenwerk, het bedrijfsleven en experten in opgroeien.

 

De aanwezigheid van Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens maakte van deze ‘Gestelde Lichamen’ haast een congres over opgroeien. In haar betoog schetste ze meteen waarom het vandaag anders is voor jongeren om op te groeien dan pakweg tien jaar geleden. De digitalisering bereikt nooit geziene proporties: dat biedt heel wat kansen, maar zorgt ook voor risico’s en onzekerheden. Vergeten we ook niet de grote, maatschappelijke vraagstukken – de klimaatproblematiek is er slechts één – waar vandaag iedereen voor staat, niet in het minst de jonge generatie als wachters van de toekomst. En last but not least: de jaren van de coronapandemie hebben er stevig ingehakt bij jonge mensen in volle ontwikkeling. Kunnen zij de opgelopen schade nog inhalen? Het lijkt een retorische vraag, maar veerkracht is tot veel in staat.

Goed kan altijd beter

Ook al gaat het goed met de meeste jongeren: goed kan altijd beter. Het is dus allesbehalve overbodig om stil te staan bij de vraag: ‘wat hebben we nodig om jongeren alle kansen te geven die ze verdienen?’ Het antwoord is even eenvoudig als uitdagend: een samenleving die zich in vraag blijft stellen en zich continu aanpast. ‘It takes a whole city to raise a teenager’ dus. Een stad waar het goed is om te wonen, met veel soorten jobs, waar iedereen zijn talenten kan ontplooien, waar ruimte is om te spelen, om te organiseren en om te ontmoeten. Een stad ook die future proof is voor mens en natuur, waar armoede en ongelijkheid bestreden wordt. Een stad waar iedereen mee is, en laat dat nu net zijn waar Genk goed in is.

Bekijk hier de video’s: