Het futuristische antwoord op de energiecrisis wordt getest in Genk!

Op het Thor Park in Genk bouwt Energyville aan een ondergronds warmtenet om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen.
Het is uniek in ons land om warmte en koude uit te wisselen via de ondergrond en dus kan dit op termijn een oplossing bieden aan de huidige energiecrisis. Daarnaast bouwt EnergyVille op het Thor Park aan twee testwoningen om nieuwe bouw- en energietechnieken te testen.

Vandaag knipte ik samen met minister Jo Brouns, minister Zuhal Demir, en gedeputeerde Tom Vandeput het lint door voor twee grote nieuwe infrastructuurprojecten: CollecThor en THOREAQ. Deze twee projecten zijn deel van het levende energielabo Open Thor Living Lab.


Wat doet CollecThor?
CollecThor is een thermisch netwerk van de vijfde generatie. Zo willen zij het maximale potentieel van intelligente thermische netwerken onderzoeken. De bedoeling is om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen, en via de ondergrond maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen en op te slaan. Deze restwarmte en -koude kan dan ingezet worden vooraleer de verwarming of de airco opnieuw aan moet.

En THOREAQ?
THOREAQ heeft als doel een permanente onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen waarin samen met bedrijven innovaties op vlak van renovatietechnieken, verbetering van de binnenluchtkwaliteit en integratie van energiesystemen in reële omstandigheden getest en gevalideerd kunnen worden.

https://www.tvl.be/nieuws/het-futuristische-antwoord-op-de-energiecrisis-energyville-bouwt-ondergronds-warmtenet-uit-om-huizen-te-verwarmen-143558

De infrastructuur zal bestaan uit vier eenheden: een technische hal, een werflabo en twee identieke gebouwen gelijkaardig aan bestaande woningen en uitgerust met een set meetapparatuur. In de twee identieke testgebouwen kunnen technologieën bovendien langs elkaar getest worden. Willen we bijvoorbeeld weten hoe verschillende warmtepompen presteren in combinatie met verschillende isolatietechnieken, opslagsystemen of zonneweringen, dan kan dat in de verschillende testgebouwen, die bewoond zullen worden door virtuele inwoners.

De huidige crisis laat zien hoe belangrijk de transitie naar duurzame en circulaire energie-oplossingen zijn.

Daarom mogen we fier zijn op EnergyVille, die net in deze thema’s onderzoek en innovatie ontwikkelt. Hier worden de oplossingen van morgen uitgetest.