#9 van mijn 12 werken!

September, de maand dat het academische leven terug op gang komt in Genk.
als 9de van mijn 12 werken, waarmee ik mijn 12 jaar als burgemeester eer, ging ik mee op pad met Oliver, de schoolagent.

We starten onze dag om 7u op het politiecommissariaat waar Oliver en Fabio (de vorige schoolagent )me even toelichten wat de meest voorkomende issues zijn waarmee ze als schoolagent te maken krijgen.

De schoolagent staat in nauwe verbinding met de verschillende leerlingenbegeleiders op school. In eerste instantie treed de schoolagent bemiddelend op, en geeft hij regelmatig workshops ‘sociale media’ op scholen.

Dit is broodnodig, want veel van de problemen die zich voordoen op scholen worden versterkt of stoppen niet na de schooluren  door de smartphones en social media.
Tijdens deze workshop krijgen de leerlingen verschillende adviezen en tips mee over hun online veiligheid. Schoolagent Oliver is zelf ook bereikbaar via zijn instagramaccount ‘schoolagent_oliver’, waar je hem een privébericht kan sturen voor hulp of advies.

Een dag van Oliver ziet er geen twee keer hetzelfde uit. Zo start hij zo vaak mogelijk zijn dag in de schoolomgeving zelf, gewoon om aanwezig te zijn voor de jongeren en om alles wat in goede banen te helpen leiden. Hij springt regelmatig eens binnen bij de verschillende leerlingenbegeleiders van de scholen om de lopende zaken te bekijken en te bespreken waar een tussenkomst van de schoolagent noodzakelijk bij is.
De rol van de leerlingenbegeleiders is enorm belangrijk op de scholen. Ze staan dicht genoeg bij de leerlingen om een vertrouwensband op te bouwen maar hebben ook de professionele bagage en emotionele capaciteiten om situaties goed in te schatten en hier correct naar te handelen.
Indien bemiddelen alleen niet genoeg is voor bepaalde situaties kan het zijn dat er meerdere partijen betrokken worden bij een situatie om deze zo goed mogelijk op te lossen voor iedereen.

Dit kan gaan van vechtpartijen, online ruzies die uit de hand lopen, cyberpesten, oplichterij, drugsproblemen, familiale disputen, enz.

Wat me opvalt is dat heel veel van de problemen te maken hebben met de smartphone. Waar vroeger ruzies en onenigheden tijdens de speeltijd of aan de schoolpoort werden uitgevochten of uitgepraat gaat het nu verder -tot soms diep in de nacht- via de smartphone. Kinderen kunnen thuis niet meer ontsnappen voor de ruzies of pesterijen. Ook sexting en het delen zonder toestemming van intieme beelden blijft zich jammer genoeg regelmatig voordoen.
De workshops die Oliver geeft zijn dus heel erg belangrijk en behoeden hopelijk zoveel mogelijk leerlingen ervan om ondoordachte beslissingen te maken. Want een verzonden berichtje of foto via de smartphone is niet zomaar even te verwijderen als je je bedacht hebt. Daar staan nog te weinig kinderen en tieners voldoende bij stil.

Ik ga binnenkort alvast een workshop van Oliver bijwonen.
Lijkt zo een workshop jou ook interessant voor jouw klas of school? Stuur Oliver dan zeker een berichtje op instagram!