Spectaculair goede resultaten op vlak van verkeersveiligheid dankzij de trajectcontroles.

Verkeersveiligheid is voor stad Genk en mij een topprioriteit.
In onze stad stelden we op een aantal plaatsen vast dat er te snel werd gereden door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders.

Met de installatie van 11 trajectcontroles op de belangrijkste verbindingswegen in de stad willen we het snel rijden ontmoedigen en een gedragsverandering teweegbrengen bij de overtreders.
We boeken nu al spectaculair goede resultaten.

De resultaten van de eerste maanden tonen aan dat meer dan 98% van de bestuurders in de zones zich aan de opgelegde snelheid van 50km/uur houden!
De buurtbewoners geven aan dat ze eindelijk merken dat er daadwerkelijk trager wordt gereden.