3 december – 3de doelstelling

In mijn vorige blog had ik het over mijn SDG-pin en mijn rol binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, ook wel gekend als VVSG. Ik gaf toen een eerste kijk in de verbinding van de Duurzame

Ontwikkelingsdoelstellingen en de vertaling ervan op lokaal niveau. Vandaag, 3 december, is opnieuw een dag om deze doelstellingen af te toetsen en te checken hoever we in Genk hiermee staan.

December 3 Doelstelling 3

Vandaag is de Internationale dag van personen met een handicap. Een belangrijke dag in Genk omdat we vanuit de specifieke Genkse context ons inzetten op de vijf P’s van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: mens (people), welvaart (profit), planeet (planet), vrede (peace) en partnerschappen (partnerships). En het eerste werkpunt dat daaronder valt en ook in het Genkse meerjarenplan – Samen Genk Verbinden, terug te vinden is;

“We werken aan: – Het welzijn van onze mensen via de beleidsdoelstellingen (kans)armoede, talentontwikkeling, zorg, vrije tijd en ontwikkeling van stedelijke voorzieningen, wonen”

Als ik dan verder kijk naar de betekenis van SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn;

“Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden”

Dan weet ik dat we in Genk hard werken aan dit thema en stappen zetten om de gezondheid en het welzijn van de Genkenaar te optimaliseren.

Ik blik even terug naar 3 december 2019 …

Samen met de leden van het schepencollege en het managementteam deden we mee aan een inleefworkshop in het leven met een beperking. Ik ben een ervaring rijker! Dankzij deze workshop, die we op geregelde momenten proberen in te plannen, kregen we inzicht op de dagdagelijkse problemen met welke deze personen te maken krijgen en hoe belangrijk het is om hier de nodige aandacht aan te schenken.

throwback

3 december 2019

Dit jaar hebben we een aantal acties op poten gezet om deze dag extra in de kijker te zetten en aandacht te vragen voor personen met een beperking. Zowel kleine, als grote projecten kunnen doelstelling 3 sterk ondersteunen en vooruit helpen groeien.

In Genk hebben wij een Adviesraad voor personen met een handicap. Deze stedelijke raad brengt advies uit en signaleert knelpunten voor alle aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.

Op aanraden van deze Adviesraad hebben we in de voorleesweek Joke Lemoine, auteur van het boek ‘Door mijn ogen’ uitgenodigd in onze bibliotheek. Zij heeft voorgelezen uit haar boek aan de aanwezige kindjes die daar waren voor het ‘Kwispellezen’. De honden van de Blindgeleidehondenschool van Genk waren ook present en boden een luisterend oor voor het verhaal dat gebracht werd.

Foto – Ulrike Venken

Bron – Het Nieuwsblad

Samen met Inter gingen we vorig jaar in zee voor een nieuw project om Genk extra toegankelijker te maken voor personen met een handicap. Personen met een handicap die een bezoek brengen aan Genk kunnen online, in één oogopslag, zien waar in de stad voorbehouden parkeerplaatsen en aangepaste openbare toiletten te vinden zijn. Het expertisecentrum toegankelijkheid Inter en een groep vrijwilligers inventariseerden het aanbod en deden een reeks aanbevelingen. Alles samen screenden de vrijwilligers 117 voorbehouden plaatsen, voornamelijk op toeristische sites zoals C-mine, de Vennestraat en het Heempark. Daarvan zijn 79 volledig in orde en gebruiksklaar. Van de resterende parkeerplaatsen kleurden 26 plekken oranje en 12 rood. Door middel van een kleine aanpassing heeft de technische dienst de oranje plaatsen gebruiksklaar gemaakt. Voor de 12 andere zoeken we naar een structurele oplossing. We willen immers als stad maximaal toegankelijk zijn. De voorbehouden parkeerplaatsen die nog niet aan bod kwamen, worden dit jaar nog gecontroleerd. Dit project willen wij verder uitbreiden naar andere gebieden in Genk.

Sinds dit convenant met Inter merk ik ook dat veel meer stadsdiensten rekening houden met de toegankelijkheid in onze stad vanuit hun perspectief. Met als gevolg positieve reacties en ervaringen die we van de Genkenaren mogen ontvangen.

Om af te sluiten wil ik nog een laatste project aanhalen dat dit jaar kaderde in het teken van 3 december.

Op 18 november organiseerden we DUOdag. Een leerrijke DOEdag voor mensen die om sociale, medische, psychische of fysieke redenen moeilijker de weg vinden naar een job. Als één van de grootste werkgevers van Limburg en ontdekker van de meest uiteenlopende talenten heeft Groep Genk ook hier zijn schouders onder gezet. Het concept is vergelijkbaar met Zuiddag waarop jongeren voor één dag een job uitvoeren.

DUOdag geeft mensen met een beperking de opportuniteit om hun verwachtingen over een bepaalde job te toetsen aan de realiteit en hun dikwijls onderschatte competenties te tonen. Diensten die een DUOday’er hebben aangenomen hebben geleerd om de specifieke vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van de persoon beter te kennen en kunnen hem of haar helpen groeien om een zelfzekere werkzoekende op de arbeidsmarkt te worden. Dit jaar waren volgende functies beschikbaar gesteld: 2 gemeenschapswachten, 1 baliemedewerker op C-mine en eentje in het Sociaal Huis Portavida.

Bron – Facebook Anniek Nagels

Bij het opsommen van al deze initiatieven merk ik nog een keer hoe belangrijk het is om in te spelen op het welzijn van de burgers. Welzijn en gezondheid hangen namelijk nauw samen. Door het promoten van een betere welzijn in je stad, zoals: het vergemakkelijken van bepaalde diensten of het versterken van persoonlijkheden, breng je positieve invloed op de gezondheidstoestand van personen met een handicap. In Genk werken we hier hard aan, maar we zullen zeker niet stoppen om onze stad meer ToeGenkelijk te krijgen.