Samen Genk verbinden: Gestelde Lichamen 2019

Voor het tiende jaar op rij verwelkom ik vanavond de zogenaamde ‘Gestelde Lichamen’. Met 617 zijn we vanavond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en vele andere sectoren van de samenleving. Het sleutelwoord dit jaar is ‘verbinden’: in Genk letterlijk en figuurlijk een werkwoord. Op vlak van fysieke verbindingen bijvoorbeeld, roep ik vandaag alle 617 gasten op om mee te lobbyen voor meer en betere treinverbindingen van en naar Limburg: cruciaal om koning auto te onttronen en de toekomst te vergroenen.

 

Persbericht:

 

Verbinding staat centraal in het Genkse bestuursakkoord, net zoals overigens in de meeste bestuursakkoorden van Vlaamse centrumsteden, zo analyseerde onlangs nog de krant De Morgen. “Dat verbinden voor ons geen holle frase is, maar letterlijk en figuurlijk een werkwoord, dat gaan we de komende jaren in Genk bewijzen. En daarom maak ik het graag vanavond al wat concreter”, steekt burgemeester Wim Dries van wal. “Drie vormen van verbinding zijn volgens mij cruciaal om de toekomst met al z’n uitdagingen in en aan te gaan: digitale, fysieke en last but not least menselijke.”

 

Digitaal versnellen dankzij glasvezel

Wie toekomst zegt, zegt digitaal. Het proces van digitalisering is al decennia bezig en toch: we ain’t seen nothing yet. Nieuwe digitale toepassingen op een verstandige manier inzetten is meer dan ooit belangrijk. En nu haast iedereen ‘verbonden’ is via smartphone en internet, is de uitdaging om geen nieuwe kloof te laten ontstaan tussen de ‘haves’ en havenots’, tussen zij die de vaardigheden hebben en ‘mee’ zijn en zij die dat niet zijn.

Toegang tot snel en kwaliteitsvol internet is dan een basisvoorwaarde. Na de uitrol van publieke wifinetwerken wordt Genk binnen enkele weken één van de pilootsteden voor een volgende stap om digitaal te versnellen, aldus burgemeester Wim Dries: “Enkele Genkse buurten zijn geselecteerd als pilootzones in het kader van het Fluviusproject ‘Fiber to the home’, waarmee we supersnel internet via glasvezelkabel tot in de huizen zullen brengen. Glasvezel is dé fysieke geleider voor het supersnelle internet van de toekomst. En Fluvius is als Vlaamse netbeheerder de uitgelezen partij om zo’n open netwerk tot bij de mensen te brengen. Alle operatoren kunnen daar vervolgens gebruik van maken om hun diensten aan te bieden. Eind februari, begin maart is Genk de allereerste Vlaamse piloot waar de schop in de grond gaat. Nog dit voorjaar worden hier de eerste huizen aangesloten. We hopen dat de Genkenaren die in de pilootzones wonen, massaal zullen ingaan op dit unieke en nu nog gratis aanbod.”

 

Koning auto? Meer treinen naar Limburg en een beter G-net in Genk

Genk, medio 20ste eeuw uitgetekend als ‘autostad’, droomt luidop van het onttronen van koning auto. De groenverbindingen versterken, nog meer veilige en aangename fietspaden en resoluut doorgaan op de ingeslagen weg van deelfietsen én deelauto’s.

Toch ligt één van dé sleutels bij het openbaar vervoer. En daar is nog véél marge voor verbetering. Zo zal het G-net dat de stad Genk samen met De Lijn organiseert, de komende jaren grondig onder handen worden genomen. “De verbindingen van de wijken met het centrum maar zeker ook van de Genkse wijken onderling, moeten beter, net zoals de avondverbindingen”, aldus burgemeester Wim Dries.

 

 617 lobbyisten voor meer treinen voor Limburg

“Maar ik kijk ook verder dan Genk. Al die G-lijnen komen samen aan het station in Genk-centrum. We gaan die omgeving de komende jaren herontwikkelen, maar los daarvan: de infrastructuur is er, het station staat er, de sporen liggen er. Er is alleen één probleem, niet enkel voor Genk maar voor Limburg: goede treinverbindingen naar voldoende bestemmingen in de rest van Vlaanderen. Die zijn er ruim onvoldoende. Want hoewel de NMBS investeert in de stationsomgevingen, zien we de treinverbindingen –datgene waar het echt om gaat- enkel afnemen wat Limburg betreft. Ik doe vanavond dan ook een oproep aan onze 617 gasten: lobby samen met ons voor meer en betere treinverbindingen vanuit het Genkse station! Alleen zo kunnen we koning auto onttronen. Alleen zo kunnen we écht op weg naar voldoende duurzame alternatieven voor onze mobiliteit in Genk en vanuit Genk naar andere steden en streken. Gisteren kwamen meer dan 12.000 jongeren op straat voor het klimaat. Wel, een duurzamere mobiliteit is één van de grote sleutels tot een groenere toekomst.”

 

Strijd tegen armoede opdrijven

Mobiliteit, goede fysieke verbindingen vormen ook één van dé succesfactoren in de strijd tegen armoede, die stad Genk de komende zes jaar nog verder wil opvoeren. “Sinds 2 januari ben ik als burgemeester bevoegd voor de aanpak van armoede in onze stad. Dat is een duidelijk signaal: we deden al heel veel, maar gaan die inspanningen nog opdrijven. En ook in de aanpak van armoede staat ‘verbinden’ centraal. Goed openbaar vervoer, ook naar industriegebieden, of meer algemeen goede verbindingen verhogen de kansen op werk en opleiding, ook voor zij die niet over een auto beschikken. Mensen in armoede ontbreekt het ook vaak aan menselijke verbindingen. Een ‘vangnet’ zoals dat heet. Dus moeten we daarop inzetten. We moeten dat nog sterker dan voorheen weven rond elke Genkenaar die het moeilijk heeft: via sociale voorzieningen, via arbeidsparticipatie, via onderwijs,… En via onze gemeenschappelijke taal: het Nederlands, dat we allemaal kunnen gebruiken om ons met elkaar te verbinden. Online én in het echte leven.”

“Maar ook gewoon als mensen, als buren, familie, vrienden kunnen we die verbinding vormen”, vult schepen Angelo Bruno aan. “Vaak wordt er gehamerd op de verschillen tussen mensen. Wel, er zijn meer gelijkenissen dan we vaak denken. Als Genkenaren vinden we ons op veel manieren en plaatsen, al lijkt het soms anders. Denk aan lekker eten, supporteren voor je favoriete club, ontmoetingen aan de schoolpoort of een plaats waar je graag komt. Als stad zetten we hierop in via het diverse aanbod dat we realiseren of ondersteunen. De komende jaren zullen we verder investeren in dat aanbod, niet enkel in het centrum en op onze sites, maar ook in de wijken.”

 

Meer info

Burgemeester Wim Dries

T 0476 69 90 03

burgemeester@genk.be

Schepen Angelo Bruno

T 0475 44 30 50

angelo.bruno@genk.be