CD&V Genk kiest voor verjonging en ervaring

Afdelingsvoorzitter Luc Vandeweyer en burgemeester Wim Dries stelden op 3 december de beleidsploeg van CD&V Genk voor de komende legislatuur voor aan de leden van het open bestuur. Het voorstel werd met ruime meerderheid goedgekeurd. Al onmiddellijk na de verkiezingen was duidelijk dat lijsttrekker en huidig burgemeester Wim Dries
opnieuw de leiding zou nemen in het schepencollege van de volgende legislatuur. Zijn voordracht werd eerder al ingediend bij de gouverneur. Luc Vandeweyer: “Wim Dries werkt als burgemeester al 9 jaar dag in, dag uit keihard voor onze stad. Het zijn zeker ook in Genk uitdagende tijden om een stad te besturen, maar Wim heeft bewezen dat te kunnen. Hij is gedreven door passie, engagement en ervaring. We zijn dan ook blij dat hij als burgemeester ook de komende zes jaren voluit voor Genk
wil gaan.”

 

Samenstelling schepencollege
Anniek Nagels (43) wordt eerste schepen en krijgt in het college het gezelschap van haar huidige
collega’s Kathleen Parthoens (47), Michaël Dhoore (57) en Ria Grondelaers (57). Daarnaast zullen ook
nieuwkomers Erhan Yilmaz (42) en Toon Vandeurzen (26) deel uitmaken van deze beleidsploeg.

Naast Toon krijgen ook jongeren Karel Kriekemans (29) en Nawal Farih (30) een plaats in deze ploeg.
Karel vervangt Michaël Dhoore vanaf 1 juli 2021 en Nawal volgt Ria Grondelaers op vanaf 1 januari
2022. Ria Grondelaers wordt als 8ste schepen ook voorgedragen als voorzitter van het Bijzonder
Comité van de Sociale Dienst.

Wim Dries: “CD&V kiest al jaren voor verjonging. We zetten steeds jongeren op verkiesbare plaatsen
en zijn zeer verheugd dat maar liefst vijf jongeren rechtstreeks verkozen zijn in onze gemeenteraad.
We nemen ook jongeren mee in het schepencollege en gaan zo voor een goede mix van ervaring en
verjonging!”

Dit betekent dat Geert Swartenbroekx, Ali Çaglar en Lotte Trippaers die in de huidige legislatuur
schepen zijn, geen deel meer zullen uitmaken van de volgende beleidsploeg. Luc Vandeweyer: “We
zijn Geert, Ali en Lotte bijzonder dankbaar en erkentelijk voor alles wat ze de afgelopen jaren voor
onze partij gedaan hebben. Samen maakten zij maar liefst 43 jaar deel uit van het college en zo
gaven ze het stedelijk beleid vanuit verschillende invalshoeken mee vorm!”

 

Bevoegdheden

Wim Dries: “In de coalitiebesprekingen is afgesproken om de beleidsdomeinen meer horizontaal aan
te pakken. Schepenen zullen hun bevoegdheden dus meer vanuit een coördinerende functie bekijken
om in goed overleg binnen het college – en op die manier ook samen onze stadsorganisatie, samen
met de diensten en burgers – de complexe uitdagingen aan te pakken.”

De verdeling in grote lijnen zoals hieronder vermeld, kan dus de komende weken in functie van
verdere besprekingen mogelijk nog wat wijzigingen ondergaan. Ook na de opvolging door Karel (in
2021) en Nawal (in 2022) kunnen de bevoegdheden onderling mogelijk herschikt worden.

 • Wim Dries, burgemeester
  Bevoegd voor Veiligheid, Beleidscoördinatie en Innovatie, Aanpak Armoede, Interne
  Stafdiensten en ICT
 • Anniek Nagels, 1ste schepen
  Bevoegd voor Talentontwikkeling, Samenleven en Cultuur
 • Kathleen Parthoens, 2de schepen
  Bevoegd voor Sport en Dienstverlening
 • Erhan Yilmaz, 3de schepen
  Bevoegd voor Openbare Werken
 • Toon Vandeurzen, 5de schepen,
  Bevoegd voor Economie, Duurzaamheid en Jeugd
 • Michaël Dhoore, 6de schepen
  Bevoegd voor Ruimte
 • Ria Grondelaers, 8ste schepen
  Bevoegd voor Sociaal Welzijn, erediensten en Voorzitter van het Bijzonder Comité
  van de Sociale Dienst

Genk heeft de laatste jaren sterke, betekenisvolle sites ontwikkeld. Om dit alles verder goed te
coördineren werden deze sites ook aan schepenen toegewezen:
C-mine – Anniek Nagels
Portavida – Ria Grondelaers
SportinGenk Park – Kathleen Parthoens
Het stadscentrum, Thor Park en LABIOMISTA worden opgevolgd door de burgemeester.

 

Andere mandaten

Het Open Bestuur gaf vanavond ook akkoord voor volgende functies:
– Voorzitter Gemeenteraad = Tom Arts
– Voorzitter ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) = Tom Arts
– Voorzitter ZOG (Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk) = Ria Grondelaers
– Voorzitter Nieuw Dak = Luc Vandeweyer

Namens CD&V Genk worden voorts Nele Beckers, Hilde Jeurissen, Hassan Amaghlaou en Fabiola
Colson voorgedragen als leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Ondertussen lopen de gesprekken met coalitiepartner PROgenk en zullen beide partijen tegen eind
december een sterk bestuursakkoord afsluiten.

 

Bovenlokale verkiezingen
Het Open Bestuur besloot vanavond ook om drie kandidaten voor te dragen voor de bovenlokale
verkiezingen van 26 mei 2019.

Jo Vandeurzen maakte eerder al bekend op te komen in een ondersteunende rol. Ook burgemeester
Wim Dries is dankbaar voor de steun die hij kreeg tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen
en is bereid een ondersteunende rol op te nemen. Daarnaast draagt CD&V Genk Nawal Farih voor. Zij
is een jonge talentvolle dame. We hopen van harte dat CD&V Limburg wil overwegen haar een
belangrijke plaats te geven bij de komende verkiezingen.

 

Op de bijgevoegde foto:
Eerste rij v.l.n.r.: Kathleen Parthoens, Anniek Nagels, Wim Dries, Ria Grondelaers, Nawal Farih
Tweede rij v.l.n.r.: Luc Vandeweyer (afdelingsvoorzitter), Toon Vandeurzen, Karel Kriekemans,
Michaël Dhoore, Erhan Yilmaz

2018-12-03 – Perstekst CDenV – Voorstelling beleidsploeg