Verkoop gebouw Syntra Limburg

Als burgemeester sta ik voor goed bestuur. Ik ontving een vraag van Syntra over een Brusselse vzw. Aangezien ik hier als burgemeester van Genk geen informatie over had, heb ik onmiddellijk actie ondernomen en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gecontacteerd. Dat ik vandaag in de krant lees dat minister Jambon nu een onderzoek wil starten naar deze vzw tart dan ook alle verbeelding. Ik ging er van uit dat het ambt van burgemeester ook door een minister au serieux genomen werd. Zie hieronder een reconstructie van de gebeurtenissen.

02/08:
Ik ontving een mail van Syntra met melding van een bod van de vzw Communauté Musulmane de Belgique. Ik antwoordde aan Syntra dat ik deze Brusselse vzw niet kende, maar dat ik vermoedde dat de vzw verbanden had met de Milli Görüs strekking en dat ik aan de bevoegde federale instanties advies zou vragen. De vzw zelf heeft geen contact opgenomen met de stad.

05/08:
Mail aan ministers Geens en Jambon met volgende vraag van Syntra om advies: “Heb jij indicaties dat deze organisatie – vzw Communauté Musulmane de Belgique – niet ter goeder trouw zou zijn?”
Minister Jambon stuurde de mail op 06/08 door aan zijn medewerker met de vraag dit te onderzoeken.

16/08:
Ik ontving via de lokale taskforce (LTF) op vraag van minister Geens een advies van de Staatsveiligheid. De politie gaf aan, op basis van dit advies en hun inschatting, dat er geen indicaties zijn dat deze organisatie een gevaar is voor de openbare orde en veiligheid. Ik heb Syntra daarvan verder geïnformeerd.

Begin september:
Ik vernam dat het dagelijks bestuur van Syntra Limburg bereid was op dit bod in te gaan. Via persmededeling van Syntra werd op 15/09 bevestigd dat de verkoopscompromis getekend werd.

Zie hieronder de mail aan ministers Jambon en Geens.

2018-09-18 – Mail aan Jan Jambon en Koen Geens