Restauratiewerken ‘passerelle’ van start

Onlangs gingen de restauratiewerken aan de ‘passerelle’, aan de achterkant van Thor Central van start. De voltooiing is voorzien in het voorjaar van 2019.

Onlangs gingen de restauratiewerken aan de ‘passerelle’, aan de achterkant van Thor Central van start. De voltooiing is voorzien in het voorjaar van 2019. De werken zijn broodnodig voor de instandhouding. De passerelle krijgt nadien ook een functie als extra belevingstroef op Thor Park. Bij de werken wordt maximaal rekening gehouden met de kolonie huiszwaluwen die aan de onderkant van de passerelle woont.

De passerelle van Thor Park is een overdekte gang op 9 meter hoogte, die Thor Central, het voormalige hoofdgebouw van de steenkoolmijn, verbindt met het schachtgebouw. In de tijd van de mijn gebruikten de kompels deze dagelijks.

Zwaluwen blijven er gewoon wonen

Onder de passerelle woont een kolonie van huiszwaluwen, in totaal 55 nesten. Hun aanwezigheid was bepalend voor de uitwerking van de planning en aanpak van de werken. Zwaluwen broeden hier in ons land tussen april en half oktober. In de winter trekken ze naar warmere oorden. Daarom gebeuren de werken dan ook in twee fases en wordt er tijdens het broedseizoen niet gewerkt aan het gedeelte waar de kolonie woont. De zwaluwen kunnen dus gewoon onder de passerelle blijven wonen, zowel tijdens als na de werken.

Koplamp Architecten staan in voor de restauratie. Onlangs werd ook een aannemer aangesteld. Uit ervaring weet Koplamp Architecten dat de kans erg klein is dat deze werken het broeden zullen verstoren. In de lente van vorig jaar vormden de werken aan het ventilatiegebouw bijvoorbeeld geen probleem voor de diertjes, die zeer vertrouwd zijn met mensen.