Humane biomonitoring – op de goede weg

De tweede humane biomonitoring in Genk-Zuid toont aan de we op de goede weg zijn. Het E-missieplan, waar in 2012 de hele gemeenteraad z’n schouders onder zette, werkt.

Al meer dan 13 jaar werken we, samen met andere gemeenten en hogere overheden hard voor een beter leefmilieu en een betere gezondheid van allen. Het E-missieplan noemden we ons actieplan, waar de hele gemeenteraad z’n schouders onder zette. Nu, alweer zes jaar later, leren we uit een tweede humane biomonitoring dat de maatregelen werken.

Enerzijds blijven er drie aandachtspunten, namelijk te hoge waarden voor PAK’s en cadmium en één test die wijst op iets hogere DNA-schade dan Vlaanderen. Maar anderzijds hadden jongeren uit Genk-Zuid in 2016 minder zware metalen in hun lichaam dan in 2010.

Als burgemeester ben ik ongelooflijk opgelucht dit te horen. Want dit betekent dat we op de goede weg zijn. We hebben actie genomen en dat heeft resultaat opgeleverd. Toch zijn we er nog niet. We moeten en zullen even hard blijven werken aan een verdere daling van de uitstoot van schadelijke stoffen in ons leefmilieu. Of het nu komt van industrie, verkeer of andere bronnen. Dat moet ons engagement zijn voor de huidige en toekomstige generaties Genkenaren en daar gaan we voluit voor!

Tot slot een woord van dank. Aan alle jongeren en hun ouders die meededen aan de onderzoeken uit 2016-2018 én 2010-2012: een dikke dankjewel. Dankzij jullie kunnen de onderzoekers hun belangrijke werk doen. En zo kunnen we in Genk en ver daarbuiten belangrijke lessen trekken voor de toekomst!